Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”

Icon of Информация за изпълнен договор - 894610Информация за изпълнен договор - 894610    [14.02.2019]   [223.4 KiB]   [114 сваляния]

 

Icon of Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”    [09.01.2015]   [18.3 MiB]   [544 сваляния]

 

Уникален номер АОП (Решение) – 641817

 

Уникален номер АОП (Обявление) –  641819

 

Icon of Съобщението за отваряне на оферти.Съобщението за отваряне на оферти.    [09.02.2015]   [191.5 KiB]   [735 сваляния]

 

Icon of Протокол №1 за отваряне на оферти.Протокол №1 за отваряне на оферти.    [17.02.2015]   [3.7 MiB]   [1003 сваляния]

 

Icon of Протокол №1 (продължение) за отваряне на оферти.Протокол №1 (продължение) за отваряне на оферти.    [17.02.2015]   [554.8 KiB]   [762 сваляния]

 

Icon of Съобщението за отваряне на оферти.Съобщението за отваряне на оферти.    [24.02.2015]   [778.7 KiB]   [691 сваляния]

 

Icon of Протокол 1Протокол 1    [11.03.2015]   [857.0 KiB]   [763 сваляния]

 

Icon of Протокол 2Протокол 2    [11.03.2015]   [9.1 MiB]   [703 сваляния]

 

Icon of Протокол 3Протокол 3    [11.03.2015]   [3.7 MiB]   [642 сваляния]

 

Icon of РешениеРешение    [11.03.2015]   [120.4 KiB]   [653 сваляния]

 

Icon of Информация за извършена авансово плащане.Информация за извършена авансово плащане.    [18.05.2015]   [182.5 KiB]   [562 сваляния]