Get Adobe Flash player

Договаряне без обявление по ЗОП: „Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение, за нуждите на Община Искър, улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия, находящи се в гр. Искър и детска градина на територията на гр. Искър“ за срок от 12 месеца.

Icon of РешениеРешение    [20.01.2015]   [178.0 KiB]   [533 сваляния]

Уникален номер АОП (решение) – 640673

 

Icon of СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОПСТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП    [27.01.2015]   [74.0 KiB]   [542 сваляния]

 

Icon of Информация за плащания  по договор № Д-ОА-16Информация за плащания по договор № Д-ОА-16    [11.05.2015]   [175.2 KiB]   [457 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-16)Информация за извършено плащане (Д-OA-16)    [12.06.2015]   [359.4 KiB]   [512 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-16).Информация за извършено плащане (Д-OA-16).    [07.07.2015]   [186.0 KiB]   [494 сваляния]

 

Icon of 13. Информация за плащане (Д-ОА-16)13. Информация за плащане (Д-ОА-16)    [13.08.2015]   [185.5 KiB]   [464 сваляния]

 

Icon of 14. Информация за плащане (Д-ОА-16)14. Информация за плащане (Д-ОА-16)    [08.09.2015]   [185.5 KiB]   [443 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане (Д-ОА-16)Информация за извършено плащане (Д-ОА-16)    [08.10.2015]   [186.5 KiB]   [124 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [185.5 KiB]   [476 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [08.12.2015]   [185.5 KiB]   [110 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [07.01.2016]   [185.5 KiB]   [97 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане. Информация за извършено плащане.     [08.02.2016]   [185.5 KiB]   [125 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [14.03.2016]   [186.0 KiB]   [98 сваляния]

 

Icon of Информация за изпълнен договор.Информация за изпълнен договор.    [17.03.2016]   [115.3 KiB]   [107 сваляния]