Get Adobe Flash player

Резултат от анкети

10. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

 • Достъп до информация (45%, 5 Votes)
 • Качество на предоставяната информация (36%, 4 Votes)
 • Отношение на служителите към клиента (0%, 0 Votes)
 • Качество на обслужването (19%, 2 Votes)

Total Voters: 11

Start Date: 27.01.2022 @ 10:57
End Date: Няма крайна дата

9. Моля, оценете качеството на обслужването при нас:

 • Отлично (30%, 3 Votes)
 • Добро (60%, 6 Votes)
 • Незадоволително (0%, 0 Votes)
 • Не мога да преценя (10%, 1 Votes)

Total Voters: 10

Start Date: 27.01.2022 @ 10:57
End Date: Няма крайна дата

8. Ако отговора на предишния въпрос е "не", моля конкретизирайте за кои служители:

 • От ЦАО (100%, 3 Votes)
 • Други служители на Община Искър или Кметствата (0%, 0 Votes)

Total Voters: 3

Start Date: 27.01.2022 @ 10:56
End Date: Няма крайна дата

7. Според Вас служителите, които Ви обслужват, достатъчно компетентни ли са?

 • Да (100%, 9 Votes)
 • Не (0%, 0 Votes)

Total Voters: 9

Start Date: 27.01.2022 @ 10:56
End Date: Няма крайна дата

6. Доволни ли сте от бързината, с която Ви обслужват служителите от ЦАО?

 • Да (88%, 7 Votes)
 • Не (0%, 0 Votes)
 • Не мога да преценя (12%, 1 Votes)

Total Voters: 8

Start Date: 27.01.2022 @ 10:55
End Date: Няма крайна дата

5. Служителите от Центъра за административно обслужване (ЦАО) са се отнесли към Вас:

 • Вежливо и с уважение (67%, 6 Votes)
 • С разбиране на проблема (33%, 3 Votes)
 • Формално и нелюбезно (0%, 0 Votes)

Total Voters: 9

Start Date: 27.01.2022 @ 10:55
End Date: Няма крайна дата

4. Лесно ли се намира информация за услугите на Община Искър?

 • Да (75%, 9 Votes)
 • Не (17%, 2 Votes)
 • Не мога да преценя (8%, 1 Votes)

Total Voters: 12

Start Date: 27.01.2022 @ 10:55
End Date: Няма крайна дата

3. От къде получихте информация за предоставяните от Община Искър услуги?

 • От обслужващите служители (40%, 4 Votes)
 • От информационните табла в Общината и Кметствата (0%, 0 Votes)
 • От интернет сайта (60%, 6 Votes)
 • По друг начин (0%, 0 Votes)

Total Voters: 10

Start Date: 27.01.2022 @ 10:54
End Date: Няма крайна дата

2. Посочените срокове за изпълнение на услугите спазват ли се?

 • Да (91%, 10 Votes)
 • Не (9%, 1 Votes)

Total Voters: 11

Start Date: 27.01.2022 @ 10:54
End Date: Няма крайна дата

1. Досега използвали ли сте услугите, предоставяни от ЦАО?

 • Да (75%, 9 Votes)
 • Не (25%, 3 Votes)

Total Voters: 12

Start Date: 27.01.2022 @ 10:53
End Date: Няма крайна дата