Get Adobe Flash player

Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”

 

Icon of Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:   „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”    [17.11.2014]   [28.9 MiB]   [459 сваляния]

 

Уникален номер (публична покана) – 9036135

 

Icon of Протокол от работата на комисията.Протокол от работата на комисията.    [18.12.2014]   [2.1 MiB]   [639 сваляния]

 

Icon of Договор за строителен надзор.Договор за строителен надзор.    [23.12.2014]   [9.2 MiB]   [834 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-226)Информация за извършено плащане (Д-OA-226)    [12.06.2015]   [351.8 KiB]   [580 сваляния]