Get Adobe Flash player

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“

Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение Покажи
Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване Покажи
Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга Покажи
Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите Покажи
Услуга 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение Покажи
Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект Покажи
Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение Покажи
Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект Покажи
Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Покажи